Inlåsta i vårt flyktrum!

Tillsammans med Brädspelskaféet och Okatima anordnade vi ett Escape Room under Östersjöfestivalen i Karlshamn. Vi hade totalt 39 grupper som försökte ta sig ut ur rummet. Ungefär hälften klarade sig ut ur rummet inom avsatt tid […]