Styrelsemöte 2016-09-17

Protokoll från styrelsemötet

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat
Närvarande: Ludo Meijerink, André Remen, Roger Tónlist, Rasmus Åkesson

§2 Justerare: André Remen

§3 Genomgång av föregående mötes protokoll.

§4 Ta kontakt med fritidsledare för att göra reklam för föreningen. Roger och Rasmus har sen senast inte gjort vad de skulle. De gör ett försök igen.

§5 Ekonomi.
Vad ska vi göra för bankens pengar -
Betala bion och Anna för bild.  Behöver göra hemsida tydligt och sedan ska den upp på bion.
Kan lämna in verksamhetsberättelse. Detta gör att vi får 1500 kr till föreningen. Ska lämnas in före nästa årsmöte.

§6 Agenda för hösten
Återigen: Få medlemmarna att anordna saker.
Netrunner har kännts mer hemligt. Kan vi få igång det varje månad? Plus att vi behöver fler starter friendly turneringar. Core set-turnering - Kan vi få en sådan? Kan Marie vara den som driver Netrunner. En intro varje månad. En turnering varje månad.
Är det för svårt att komma hit? “Denna gången spelar vi” - Fixa på facebook. Nyttja praktikant.
Pokémon - Michael.

§7 Kulturfrukost
Roger informerar.

§8 Kulturnatten
Roger informerar

§9 Lokalhyra Brädspelskaféet - FNM? Andra evenemang? Netrunner -> gratis som FNM? En eller två st föreningssponsrade netrunner-turneringar.
Roger - Kollar kostnad. André kollar vad vi har att röra oss med.
Få medlemmarna att göra sina grejer. Datum och tid.
Ladder-lördag.
Netrunner - en turnering varje månad: Samspel betalar fr.o.m. oktober turneringskitet. Föreningen är beredda att betala storekitet för Netrunner och därigenom göra turneringarna gratis för deltagarna.

§10 Årsmöte 2017
Valberedning - Martin Svensson och Karl Olsson.
Agenda - motioner, pusha på motioner (Roger har gjort litet inlägg på forat tidigare).
Plats - Roger kollar med Silvio för lokaler Rasmus kollar Folkets hus.
Evenemang - gôtt med ett evenemang som berör alla medlemmar. Mat berör alla medlemmar. Avsätta pengar för mat-grejen. Visa varandra vad för spel som finns i föreningen. Få fler medlemmar att spela fler saker.

§11 Roger till Sveroks årsmöte.
Roger återkommer när det finns en agenda.

§12 Regelbundna möten
Första söndagen varje månad. Med start i Oktober. Kl 09.00 @Kaféet.

§13 Övriga frågor.
Stödmedlem. Vad innebär det? Folk får bidra med stöd om de vill.

Referals - kan vi ha ett bonusprogram? Att du får något? 20 kr på ett köp på ett årsgrej. Är det möjligt? Se till att tre bli medlem betala 50 kr. Något för att få in fler folk. Muta med kakor. Bordlägga frågan till en annan grej.

Prova-på. Specifik dag. Återkommande grej som folk kommer hit och gör. Onsdag ticket to ride

Till nästa gång: Hur får vi folk att spela oftare? Mötas lättare?

Till nästa möte: BTH, tryckmaterial.

§14 Mötet avslutas.

Logga in eller registrera för att kommentera.