Styrelsemöte 2016-10-02

Protokoll från styrelsemöte

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat
Närvarande: Ludo Meijerink, Roger Tónlist, Rasmus Åkesson. Frånvarande: André Remen.

§2 Justerare: Ludo

§3 Genomgång av föregående mötes protokoll.

§4 Datum för årsmötet
Lördag 25 februari

§5 Spellovet. Sverok och Karlshamns Kultur.
Inför spellovet: Lär dig spela. Magic. Netrunner. Pokémon, X-wing(?)
Behöver folk som gör det. Rasmus kan ta någon dag. Roger kan ta någon dag.

§6 Kulturfrukost
Roger avrapporterar

§7 Kulturnatten
Roger avrapporterar

§8  Medlemsantal
Vi är nu 83 medlemmar varav 60% är under 26 år dvs -> Sverok-bidrag.

§9 Övriga frågor
Bild till bio? Träffa Anna och få upp bilden.

Visitkarlshamn.se - posta stora grejer där.

§10 Mötet avslutas

Logga in eller registrera för att kommentera.