Riksmöte Sverok del 3 - motioner forts.

redigerade november 2016 i Föreningen

Detta är en fortsättning på min sammanfattning av Sveroks Riksmöteshandlingar. Vid frågor eller kommentarer hänvisa alltid till originalhandlingarna.

Del 1 - intro
Del 2 - Motioner
Del 3 - motioner forts.
Del 4 - verksamhetsplan, styrelse och avslut

§24 MOTION: FÖRSÄKRING INOM SVEROK

Av: Henrik Timius (Malmö e-sport)

Handlingar: Motion: Försäkring inom Sverok

Huvudyrkande: 

1 ...... att Förbundstyrelsen ska teckna ett försäkringsavtal som innebär att föreningar kan försäkra även sin utrustning.

Förbundsstyrelsens yrkande:

2 ...... att Sverok ska undersöka möjligheten att teckna ett ramavtal för sakförsäkringar på event. 

Rogers röst: Avslag 1, Bifall 2

§25. MOTION: SVEROK BEHÖVER ETT UTRUSTNINGSBIDRAG

Handlingar: Motion: Sverok behöver ett utrustningsbidrag

Huvudyrkande: 
1 ...... att föreningar med lokal ska kunna söka ett utrustningsbidrag 
2 ...... att föreningar med låneutrustning ska kunna söka ett utrustningsbidrag

Förbundsstyrelsens yrkande:

3 ...... avslag på motionen

Rogers röst: Avslag.

§26. MOTION: LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SVEROK

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Likabehandlingsplan för Sverok

Huvudyrkande: 
1 ...... att Likabehandlingsplan för Sverok fastställs enligt förslag. 

Rogers röst: Bifall.

§27. MOTION: SVEROK, ETT HEM FÖR WRESTLING?

Av: Emil Topalovic (Pokémon Go Malmö)

Handlingar: Motion: Sverok, ett hem för wrestling?

Huvudyrkande: 
1 ...... att Sverok skall undersöka möjligheten för wrestling att bli en verksamhetsgren inom Sverok 
2 ...... att Sveroks förbundsstyrelse eller ambasadörer skall uppsöka kontakt med medlem från svenska wrestling föreningar och undersöka vad dom behöver hjälp med för att kunna bedriva versamhet och främja andra personer samt föreningar.

Förbundsstyrelsens yrkande:

3 ...... avslag på samtliga yrkanden i motionen.

Rogers röst: Avslag.

§28. MOTION: FÖRTYDLIGA ATT ÖSTASIATISK POPULÄRKULTUR ÄR EN VERKSAMHETSGREN

Av: Oliver Andersin (KonnichiKai), Felix Ulvmåne (KonnichiKai), Fanny Asbaghi (NerdCon Umeå)

Handlingar: Motion: Förtydliga att Östasiatisk Populärkultur är en verksamhetsgren

Huvudyrkande: 

1 ...... att information om östasiatisk populärkultur skrivs ut på hemsidan. 

2 ...... att Östasiatisk populärkultur separeras från Cosplayfliken och får en egen flik på hemsidan. 

3 ...... att Förbundsstyrelsen tillsammans med distrikten gör en värvningskampanj till verksamhetsgrenen.

Förbundsstyrelsens yrkande:

4 ...... avslag på samtliga yrkanden i motionen.

Rogers röst: Avslag.

§29 MOTION: POLITISK PLATTFORM 2017

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Politisk plattform 2017

Huvudyrkande: att Riksmötet antar detta underlag som politisk plattform 2017.

Rogers röst: Bifall (Så in i helvete)

§30. MOTION: STADGEÄNDRING, FÖR DEMOKRATINS SKULL

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Stadgeändring, för demokratins skull

Huvudyrkande: 

1 ...... att ändra §57 

Från: 

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng.” 

Till: 

“§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng. Varje Huvudförening och dess avdelningar räknas ihop separat för att få fram en gemensam valsedel. Den gemensamma valsedeln tas sedan gånger antalet röstande föreningar i konstallationen huvudförening och dess avdelningar.” 

2 ...... att ändra §59 

Från: 

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår.“ 

Till: 

“§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. För gemensam valsedel från huvudförening och dess avdelningar räknas huvudföreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår.” 

Rogers röst: Bifall

Logga in eller registrera för att kommentera.