Motion: Mer Magic

redigerade januari 2017 i Föreningen

Följande är en motion som blivit inskickad till styrelsen inför årsmötet. Kommentera och kom med förslag på hur den kan förändras. Skicka in dina egna motioner till styrelsen@samspel.nu

Av: Lukas Omdal, Johan Eriksson

Bakgrund

Vi upplever att de stående evenemangen för Magic fungerar väl. Vi ser nu stora möjligheter för fler sorters evenemang och möjlighet att utöka spelarbasen ytterligare. Vi ser även möjlighet att hålla rankade turneringar som i längden kan leda till kval inför pro tour.

Ett steg i att hålla turneringar på högre nivåer är att ha domare tillgängliga. Det finns visst intresse bland föreningsmedlemmar idag att utbilda sig till domare. Med domare kan vi anordna fler typer av turneringar.

Ett annat fokus bör vara nya spelare och för det ser vi ett behov av fler strukturerade introdagar.

Syfte

Stärka Magic-scenen i Blekinge och på sikt hålla tävlingar inför pro tour.

Förslag

Vi ser två behov under året.

Vi föreslår dels att föreningen anordnar en studiecirkel med målet att utbilda Magic-domare.

Vi föreslår även att föreningen ska hålla Magic-evenemang utöver nuvarande stående evenemang: Friday Night Magic, Prerelease och Gameday.

Yrkande

1… styrelsen ansvarar för att ta fram en studiecirkel med mål att utbilda Magic-domare.

2… styrelsen ser över och utvärderar nya initiativ till Magic-evenemang med syfte att locka nya spelare.

Logga in eller registrera för att kommentera.